Disciplina de Anatomie și Embriologie UMF Cluj-Napoca

Şef de disciplină: Conf. Dr. Iulian Opincariu

Un colectiv numeros, polimorf, dar fără îndoială valoros, implicat în procesul instructiv-educativ la Facultăţile de Medicină şi Medicină Dentară (inclusiv pentru liniile Engleză şi Franceză), dar şi la Asistenţă Medicală Generală şi la Specializările Reglementate General.

În domeniul didactic, utilizăm metode clasice, de neînlocuit, cum este disecţia, alături de tehnici şi tehnologii moderne, insistând permanent să orientăm anatomia spre clinică.

Suntem preocupaţi de asigurarea materialului didactic, dar şi a cursurilor scrise, îndeosebi pentru liniile Engleză şi Franceză.

Antrenaţi în activitatea didactică curriculară, studenţii noştri sunt orientaţi şi spre cercetarea ştiinţifică în cadrul Cercului Ştiinţific al Departamentului de Ştiinţe Morfologice.

Oferim cursuri opţionale pentru studenţi, dar şi cursuri postuniversitare axate pe probleme de anatomie clinică, anatomie secţională, dar şi de embriologie.

Participăm anual la pregătirea admiterii atât prin susţinerea de cursuri, cât şi prin redactarea testelor de biologie.

Suntem implicaţi în activitatea Societăţii Anatomiştilor din România, a Societăţii Germane de Anatomie, precum şi a Societăţii Europene de Anatomie Clinică.

Membrii disciplinei fac parte din redacţia unor reviste naţionale cotate CNCSIS-B plus, ca şi a unei reviste internaţionale.

Alături de activitatea didactică şi în beneficiul anatomiei, membrii Disciplinei de Anatomie şi Embriologie desfăşoară o activitate profesională – medicală – integrată, fiecare în specialitatea proprie, astfel încât acoperim aproape întreg spectrul clinic, chirurgical şi imagistic al profesiei medicale.