Acasă » Noutati » Anunț important – Continuarea online a întregii activităţi didactice/Important announcement – Online continuation of the entire teaching activity/Annonce importante – poursuite en ligne de l’ensemble de l’activité d’enseignement

Anunț important – Continuarea online a întregii activităţi didactice/Important announcement – Online continuation of the entire teaching activity/Annonce importante – poursuite en ligne de l’ensemble de l’activité d’enseignement

http://www.umfcluj.ro/informatii-ro/avizier-ro/item/6566-anunț-important-continuarea-online-a-întregii-activităţi-didactice

http://www.umfcluj.ro/en/informatii-stoma-uk/avizier-sx-uk/item/6567-important-announcement-online-continuation-of-the-entire-teaching-activity

http://www.umfcluj.ro/fr/informatii-stoma-fr/avizier-sx-fr/item/6568-annonce-importante-poursuite-en-ligne-de-l-ensemble-de-l-activité-d-enseignement

ROMÂNĂ

În atenţia cadrelor didactice şi a studenţilor,

În perioada 3 – 15 martie 2020, conducerea Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” a decis continuarea online a activităţii didactice, la toate cele trei facultăţi (Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie), ca măsură de prevenție, cu scopul reducerii riscului epidemiologic de răspândire a infecţiei cu noul coronavirus.

Toate informaţiile referitoare la desfășurarea procesului didactic vor fi transmise studenţilor pe grupurile de studiu.

Aplicarea acestei măsuri este necesară din mai multe motive, dintre care menţionăm:
–         Prezența studenților în spitale, unde pot prelua sau transmite virusul, constituie un factor de risc important în lanțul infecției.
–         Tinerii fac forme ușoare sau asimptomatice, însă datorită mobilității lor ei reprezintă un factor important în răspândirea infecției.
–         Nivelul de contagiozitate este crescut chiar și în absența manifestărilor clinice.

Orice nouă decizie privind activitatea didactică va fi postată pe site-ul universității şi pe aplicaţia InfoUtil, pe care vă rugăm să le consultați frecvent.

Vă rugăm să priviţi cu maximă responsabilitate situaţia şi să vă conformaţi acestor măsuri. Restul reglementărilor privind autoizolarea la domiciliu timp de 14 zile a celor care se întorc din zone cu risc rămân în vigoare. De asemenea, insistăm asupra evitării locurilor aglomerate (cinema, resturante, mall-uri etc.).

Suntem încrezători că respectarea acestor reguli de către toţi cei implicaţi va limita răspândirea infecţiei, aceasta fiind o parte importantă a responsabilităţii sociale a universităţii noastre.

RECTOR

Prof. dr. Anca Dana Buzoianu


ENGLISH

In the attention of teachers and students,

Between March 3rd and 15th, 2020, the management of the „Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy decided to continue the teaching activity online, at all three faculties (Medicine, Dental Medicine and Pharmacy), as a preventive measure, in order to reduce the epidemiological risk of spreading the infection with the new coronavirus.

All information regarding the development of the teaching process will be transmitted to the students on the study groups.

The application of this measure is necessary for several reasons, of which we mention:
– The presence of students in hospitals, where they can pick up or transmit the virus, is an important risk factor in the chain of infection.
– Young people are mild or asymptomatic, but due to their mobility they are an important factor in spreading the infection.
– The level of contagiousness is increased even in the absence of clinical manifestations.

Any new decision regarding the didactic activity will be posted on the university’s website and on the InfoUtil application, which you should consult frequently.

Please look at the situation with maximum responsibility and comply with these measures. The rest of the regulations regarding the self-isolation at home for 14 days of those returning from high-risk areas remain in force. We also insist on avoiding crowded places (cinemas, restaurants, malls, etc.).

We are confident that adherence to these rules by all involved will limit the spread of infection, which is an important part of the social responsibility of our university.

RECTOR
Professor Anca Dana Buzoianu, MD, PhD


FRENCH

A l’attention des enseignants et des étudiants,

Entre le 3 et le 15 mars 2020, la direction de l’Université de Médecine et de Pharmacie „Iuliu Haţieganu” a décidé de poursuivre l’activité d’enseignement en ligne, dans les trois facultés (médecine, médecine dentaire et pharmacie), à titre préventif, afin de réduire le risque épidémiologique de propagation de l’infection par le nouveau coronavirus.

Toutes les informations concernant le développement du processus d’enseignement seront transmises aux étudiants par groupes d’étude.

L’application de cette mesure est nécessaire pour plusieurs raisons, dont nous mentionnons:
– La présence des étudiants dans les hôpitaux, où ils peuvent détecter ou transmettre le virus, est un facteur de risque important dans la chaîne de l’infection.
– Les jeunes sont légers ou asymptomatiques, mais en raison de leur mobilité, ils sont un facteur important dans la propagation de l’infection.
– Le niveau de contagiosité est augmenté même si les manifestations cliniques sont absentes.

Toute nouvelle décision concernant l’activité didactique sera publiée sur le site Web de l’université et sur l’application InfoUtil, que vous devrez consulter fréquemment.

Veuillez regarder la situation avec un maximum de responsabilité et respecter ces mesures. Le reste de la réglementation concernant l’auto-isolement à domicile pendant 14 jours des personnes rentrant de zones à haut risque reste en vigueur. Nous insistons également que les personnes concernées évitent les endroits agglomérés (cinémas, restaurants, centres commerciaux, etc.).

Nous sommes convaincus que le respect de ces règles par toutes les personnes concernées limitera la propagation de l’infection, ce qui est un élément important de la responsabilité sociale de notre université.

RECTEUR
Prof. dr. Anca Dana Buzoianu


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *