Acasă » Tematică Cursuri/Lecture References/Courses Bibliographie » Facultatea de Medicină Generală Semestrul II

Facultatea de Medicină Generală Semestrul II

TEMATICĂ – ROMÂNĂ- 2019/2020

 1. Regiunile topografice ale capului 1. Considerații anatomo-clinice. 2: 1-8, 23-39
 2. Regiunile topografice ale gâtului 2. Considerații anatomo-clinice. 2: 55-68
 3. Inervația si  vascularizația capului și gâtului. 4: 111-128, 130-142, 144-149, 159-164; 5: 3- 6, 12-15, 18, 96-105, 109-112;
 4. Dezvoltarea capului și gâtului. Anomalii. 1: 116-132
 5. Sistemul endocrin. Sistemul neuro-endocrin difuz. Prezentare generală a glandelor hipofiză, tiroidă, paratiroide, glande suprarenale, parotidă, submandibulară, sublinguală. 2: 13-15, 72-74, 170-171, 3: 39-44
 6. Cavitatea bucală. Laringe. Cavitatea nazală. Sinusuri paranazale. 2: 39-55, 68-72
 7. Prezentarea generală a abdomenului: peretele posterior, cavitate abdominală. Cavitatea abdominală peritoneală și formațiuni peritoneale. 2: 130-145, 175-179
 8. Prezentarea generală a viscerelor abdominale in situ 1; vascularizația, inervația. 2: 145-170
 9. Prezentarea generală a viscerelor abdominale in situ 2; vascularizația, inervația – Continuare. 2: 145-170
 10.  Dezvoltarea sistemului digestiv. Anomalii. 1: 145-157.
 11. Prezentarea generală a sistemului urinar. Dezvoltarea sistemul urinar. Anomalii. 1: 191-200, 2: 171-175
 12.  Prezentarea generală a pelvisului: pereți, cavitate pelvină peritoneală, spațiu pelvi-subperitoneal diferențiat în funcție de sex. 2: 179-193, 197-198, 210-217
 13.  Prezentare generală a sistemului genital. Dezvoltarea sistemului genital. Anomalii. 1: 200-212, 2: 193-197, 198-210, 217-228
 14. Recapitulare. Secțiuni topografice prin cap.gat abdomen, pelvis

BIBLIOGRAFIE 

1. Sido G.F. Embriologie generală și specială. Ed. Casa Cărții de Știință, 1998

2. Albu I., Georgia R., Anatomie clinică, Ed. 3. București, Bic All, 2004

3. Papilian V. Anatomia omului, 2. Splanhnologia. Ed. 12. București, ed. Bic All, 2010

4. Albu I, Ciobanu T. Anatomia omului. Inima, nervii cranieni, organo-vegetativul. Cluj-Napoca, 1994 (cea mai recentă ediție este din anul 2004)

5. Albu I. Anatomia omului. Angiologie, nervi spinali. Cluj-Napoca, Roprint, 2005


REFERENCES – ENGLISH – 2019/2020

 1. Development of head and neck. Anomalies.
 2. Topographic regions of the head. Anatomo-clinical considerations.
 3. Topographic regions of the neck. Anatomo-clinical considerations.
 4. Inervation and vascularization of the head and neck.
 5. The endocrine system. The difuse neuro-endocrine system. General presentation of the thyroid, parathyroid, suprarenal, parotid, submandibular and sublingual glands.
 6. The oral cavity. The larinx. The nasal cavity. The paranasal sinuses.
 7. General presentation of the abdomen: posterior wall, abdominal cavity.
 8. General presentation of abdominal organs in situ; vascularization and inervation.
 9. General presentation of abdominal organs in situ; vascularization and inervation – continuation.
 10. Developement of the digestive system. Anomalies.
 11. General presentation of the urinary system. Developement of the urinary system. Anomalies.
 12. General presentation of the pelvis: walls, pelvic peritoneal cavity, pelvic subperitoneal space, pelvis subperitoneal space differentiated by sex.
 13. General presentation of the genital system. Developement of the genital system. Anomalies.
 14. Recapitulation. Topographic sections.

BIBLIOGRAPHY 

1. Gray’s Anatomy. The Anatomical Basis of Clinical Practice. 41st Edition 2016. ISBN: 978-0-7020-5230-9

 • Bibliography proposed by Lecturer Dr. Bartoș Dana and approved by the Anatomy and Embryology Discipline.

THEME – FRANÇAIS – 2019/2020

 1. Les régions topographiques de la tête. Considérations anatomo-cliniques. 1:175-182
 2. Les régions topographiques du cou. Considérations anatomo-cliniques. 1:175-182; 199-207
 3. L’innervation et la vascularisation de la tête et du cou. 1:217-274
 4. Le système endocrinien. Le système neuro-endocrinien diffus. L’hypophyse, la thiroïde, les parathiroïdes, les glandes surrénales, les glandes salivaires. 1: 329-336; 301-308; 3: 5-8
 5. La cavité buccale. Le larynx. La cavité nasale. Les sinus para-nasaux. 1: 285-300; 317-328
 6. Le developpement de la tête et du cou. Annomalies. 1: 17-22; 99-102; 220-223; 245-246; 275-284
 7. Abdomen – présentation générale : le paroi postérieur, la cavité abdominale. La cavité peritonéale et les formations du perioine. 2: 209-213; 213-230
 8. La présentation générale des viscères  abdominaux in situ; vascularisation et innervation. 2:231-330
 9. La présentation générale des viscères  abdominaux in situ; vascularisation et innervation (suite). 2:231-330
 10. Le développement du système digestif. Anomalies. 2:231-234; 289-291; 313-315; 323-325
 11. Des généralités sur le système urinaire. Développement du système urinaire. Anomalies. 3: 15-19; 33-35; 45-47
 12. Des généralités sur le pelvis: le parois, la cavité pelvienne péritonéale et l’espace pelvi-sous-peritonéal- les différence entre les sexes. 3: 75-103; 149-165
 13. Des généralités sur le système genital. Le développement du système génital. Anomalies. 3: 165-179; 293-297
 14. Revision – Anatomie clinique: des coupes topographiques. 1:208-215; 3: 348-369

BIBLIOGRAPHIE

1. Anatomie Clinique – Tome 2. Pierre Kamina

2. Anatomie Clinique – Tome 3. Pierre Kamina

3. Anatomie Clinique – Tome 4. Pierre Kamina

4. Anatomie Clinique – Tome 5. Pierre Kamina