Facultatea de Medicină Generală Semestrul I

TEMATICĂ – ROMÂNĂ – 2019/2020

OSTEOLOGIA

Săptămâna 1

Şed. 1.Axe, planuri, termeni anatomici. Generalităţi despre oase, articulaţii şi inserţii musculare. Vertebrele; Sacrul şi coccigele. Coloana vertebrală în întregime şi articulaţiile ei. Coastele şi sternul. Toracele în întregime şi articulaţiile lui.

Şed. 2.Clavicula şi scapula. Articulaţiile centurii scapulare. Humerusul. Radiusul şi ulna. Articulaţia scapulo – humerală. Articulaţiile cotului şi articulaţiile radio-ulnare proximală şi distală. Oasele mâinii. Articulaţia radiocarpiană şi articulaţiile mîinii.

Săptămâna 2

Sed. 3. Coxalul; Pelvisul osos, articulaţiile centurii pelviene.

Sed. 4. Femurul, patela, tibia, fibula. Articulatia coxofemurala. Oasele piciorului, bolta plantară. Articulaţiile genunchiului si talocrurala.

Săptămâna 3

Şed. 5. Test osteologie

Şed. 6. Explorarea şi delimitarea regiunilor topografice  ale peretelui  toracic  şi ale membrului  superior. Disecţia peretelui posterior al trunchiului, planurile I, II, III. Peretele toracic anterior: elemente superficiale (mamela, muşchii pectorali).

 DISECȚIA PERETELUI TORACIC ŞI A MEMBRULUI SUPERIOR

Săptămâna 4

Şed. 7. Disecţia axilei I.

Şed. 8. Disecţia axilei II. Regiunea topografică axilară.

Săptămâna 5

Şed. 9. Disecţia regiunii anterioare a braţului, a plicii cotului şi a antebraţului (planurile I, II, III, IV ).

Şed. 10. Regiunea laterală a antebraţului. Disecţia palmei şi a degetelor.

Săptămâna 6

Şed. 11. Disecţia umărului. Disecţia regiunii posterioare a braţului, antebraţului şi a dosului mâinii.

Şed. 12. Test recapitulativ membrul superior.

DISECŢIA TORACELUI

Săptămâna 7

Şed. 13.Disectia peretelui toracic anterior: muşchii intercostali, mănunchiul vasculo-nervos intercostal. Plastronul sterno-costal, vasele toracice interne. Timusul.

Şed. 14. Pleura şi plămânul in situ. Pediculul pulmonar. Extragerea plămânilor. Structura plămânilor si pleurei. Diafragma.

Săptămâna 8

Şed. 15. Pericardul şi inima in situ. Configuraţia exterioară şi raporturile inimii.

Sed. 16. Nervii vagi (segmentul toracic). Plexul cardiac. Limfaticele inimii.

Săptămâna 9

Şed. 17. Vasele mari la baza inimii. Arcul aortic. Extragerea inimii. Prepararea vaselor inimii.

Şed. 18. Deschiderea inimii. Configuraţia interioară.

Săptămâna 10

Şed. 19. Trahee, esofagul, ductul toracic. Simpaticul toracic. Nervii splanhnici.

Şed. 20. Mediastinul. Sistemul venelor azigos. Aorta descendentă toracică.

Săptămâna 11

Sed. 21. Topografie toracopleuropulmonara. Sinteze anatomo-clinice torace. Aplicatii clinice.

Sed. 22. Test torace.

 DISECTIA PERETELUI ABDOMINAL ŞI A MEMBRULUI INFERIOR

Săptămâna 12

Şed. 23. Explorarea şi delimitarea regiunilor topografice ale peretilor abdominali şi ale membrului inferior. Disecţia peretelui antero-lateral al abdomenului.

Sed. 24. Zone herniare. Canalul inghinal. Disecţia regiunii anterioare şi mediale a coapsei.

Săptămâna 13

Sed. 25. Teaca vaselor femurale. Disecţia genunchiului şi a regiunii antero-laterale a gambei. Regiunea dorsală a piciorului.

Şed. 26. Regiunea gluteală şi posterioară a coapsei. Spaţiul popliteu

Săptămâna 14

Şed. 17. Regiunea posterioară a gambei. Gâtul piciorului. Disecţia plantei

Şed. 18. Test peretii abdominali si membrul inferior.

BIBLIOGRAFIE 

1. Albu I, Ciobanu T. Anatomia omului. Inima, nervii cranieni, organo-vegetativul. Cluj Napoca: Risoprint, 2000.

2. Albu I. Anatomia omului. Angiologie, nervi spinali. Cluj Napoca: Roprint, 2005.

3. Albu I, Georgia R. Anatomie clinică. Ed. 3. București: Bic All, 2004.

4. Drake RL, Vogl AW, Mitchell AWM, Filipoiu FM. Anatomia lui Gray pentru studenți. București: Prior, 2014.

5. Grigorescu-Sido F. Anatomia omului; Generalități. Cluj Napoca: Casa Cărții de Știință. 2009.

6. Grigorescu-Sido F. Embriologie generală și specială. Cluj Napoca: Casa Cărții de Știință. 2006.

7. Papilian V. Anatomia omului. Vol. 1. Aparatul locomotor. Ed. 11. București: Ed. Bic All, 2006.

8. Papilian V. Anatomia omului. Vol. 2. Splanhnologia. Ed. 12. București: Ed. Bic All, 2006.


REFERENCES – ENGLISH – 2019/2020

WEEK 1

1. OSTEOLOGY

Session 1. Axes, planes, anatomical terms. Overview of the bones, the joints, and attachments of the muscles. The vertebrae; the sacrum and the coccyx. The vertebral column and its joints. The ribs and the sternum. The thorax and its joints. 2-18(1), 714-745(2), 931-940(2)

Session 2. The clavicle and the scapula. The joints of pectoral girdle. The humerus. The radius and the ulna. The shoulder joint. The elbow joint, proximal and distal radio‑ulnar joints. The bone of the hand. The wrist, the joints of the hand. 799-808(2), 808-816(2), 838-848(2), 866-879(2)

WEEK 2

Session 3. The hip bone, the bony pelvis. The joints of the pelvic girdle. 1339-1345, 1353-1355,

Session 4. The femur, the patella, the tibia, the fibula. The hip joint. The bones of the foot. The knee and the talocrural joints.1379-1380, 1384-1393, 1401-1405, 1421-1439

WEEK 3

Session 5. Osteology – TEST

2. THE DISSECTION OF THE THORACIC WALL AND UPPER LIMB 797-799, 816-838, 848-866, 879-893

Session 6. Exploration and limits of the topographic regions of the thoracic wall and of the upper limb. Dissection of the posterior wall of the trunk wall, the 1st, the 2nd, and the 3rd, layers. The anterior thoracic wall and superficial elements (the mammary region, the pectoral muscles).

WEEK 4

Session 7. Dissection of the axilla I.

Session 8. Dissection of the axilla II. The topographic axillary region.

WEEK 5

Session 9. Dissection of the anterior aspect of the arm, the elbow, and the forearm (layer 1, 2nd, 3rd, 4th).

Session 10. The lateral aspect of the forearm. Dissection of the palmar region and digits.

WEEK 6

Session 11. Dissection of the shoulder. Dissection of the posterior aspect of the arm, forearm and hand.

Session 12. Upper limb – TEST.

WEEK 7

3. DISSECTION OF THE THORAX 931-1028

Session 13. Dissection of the anterior thoracic wall: the intercostal muscles. The intercostal bundle. The sterno‑costal wall. The internal thoracic vessels. The thymus.

Session 14. The pleurae and the lungs. The pulmonary pedicles. Extraction of the lungs. Structure of the lungs and the pleura. The diaphragm.

WEEK 8

Session 15. The pericardium and the heart “in situ”. The external aspect and relationships of the heart.

Session 16. The vagus nerves (thoracic part). The cardiac plexus. The lymph vessels of the heart.

WEEK 9

Session 17. The great vessels of the heart. The aortic arch. Extraction of the heart. Dissection of the vessels of the heart.

Session 18. Opening of the heart. Internal features of the heart.

WEEK 10

Session 19. The trachea, the oesophagus, the thoracic duct. The thoracic sympathetic. The thoracic splanchnic nerves.

Session 20. The mediastinum. The azygos veins. The descending thoracic aorta.

WEEK 11

Session 21. Topographic anatomy of the thorax, lungs and pleura. Clinical issues. Anatomy-clinical synthesis of the thorax.

Session 22. Thorax – TEST.

 4.  DISSECTION OF THE LOWER LIMB  1069-1098, 1337-1448

WEEK 12

Session 23. Exploration and the limits of the topographic regions of the abdominal wall and the lower limb. Dissection of the antero‑lateral abdominal wall.

Session 24. Hernia areas. The inguinal canal. Dissection of the anterior and the medial aspect of the thigh.

WEEK 13

Session 25. The Femoral sheath. Dissection of the knee and of the antero‑lateral aspect of the leg. The dorsal; aspect of the foot.

Session 26. The gluteal region and the posterior aspect of the thigh. The popliteal fossa.

WEEK 14

Session 27. The posterior aspect of the leg. The ankle. Dissection of the sole of the foot.

Session 28. Lower limb and abdominal wall – TEST.

 BIBLIOGRAPHY

1. Clinically oriented anatomy. 7th Edition 2014. ISBN-13:978-1451119459, ISBN-10: 1451119453

2. Gray’s Anatomy. The Anatomical Basis of Clinical Practice. 41st Edition 2016. ISBN: 978-0-7020-5230-9

*      Bibliography proposed by Lecturer Dr. Bartoș Dana and approved by the Anatomy and Embryology Discipline.