Facultatea de Medicină Generală Semestrul II

TEMATICĂ – ROMÂNĂ- 2019/2020

OASELE CAPULUI

Săptămâna 1

Şed.1. Demonstrarea oaselor: frontal, parietal, occipital, etmoid, cornetul inferior, vomer, lacrimal, palatin, zigomatic.

Şed.2. Demonstrarea oaselor: temporal, sfenoid, mandibula, maxila, hioid

Săptămâna 2

Şed.3. Calvaria. Baza craniului. Viscerocraniul.

Şed.4. Orbita. Cavităţile nazale. Fosele osoase temporală, infratemporală şi pterigopalatină.

DISECŢIA CAPULUI ŞI A GâTULUI

Săptămâna 3

Şed.5. Regiunile topografice ale capului și gâtului. Mușchii capului și gâtului. Fascia cervicală. Regiunile superficiale ale fetei.

Şed.6. Vascularizația și inervația capului și gâtului. Ansa cervicală. Plexul cervical. Simpaticul  cervical.

Săptămâna 4

Şed.7. Glanda parotidă. Glanda  tiroidă şi glandele  paratiroide. Nervul facial.

Şed.8. Faringele. Spaţiul  mandibulo-vertebro-faringian. Diafragma stiliană. Spaţiul prestilian. Mușchii pterigoidieni. Articulaţia temporomandibulară.

Săptămâna 5

Şed 9. Cavitatea bucală, pereți și conținut. Artera maxilară.

Şed.10. Nervul mandibular (și ramurile terminale). Nervul hipoglos. Nervul  glosofaringian. Glanda sublinguală și submandibulară.

Săptămâna 6

Şed.11. Laringele. Muşchii laringelui. Nasul extern. Fosele nazale. Sinusurile paranazale. Nervul maxilar.

Şed.12. Recapitulare. Secțiuni.

Săptămâna 7

Şed.13  Test recapitulativ cap și gât.

DISECŢIA ABDOMENULUI

Şed.14. Deschiderea cavităţii abdominale. Organele abdominale in situ. Organizarea cavităţii peritoneale. Formaţiuni peritoneale. Bursa omentală.

Săptămâna 8

Şed.15. Aorta descendentă abdominală. Vena cavă inferioară. Vena portă și tributare, porte accesorii. Anastomoze porto-cave şi cavo-cave. Limfaticele abdomenului și cisterna chyli. Plexul celiac.

Şed.16. Ficatul. Pediculul hepatic. Căile biliare.

Săptămâna 9

Şed.17. Stomacul şi splina. Trunchiul celiac.

Şed.18. Duodenul şi pancreasul. Simpaticul lombar.

Săptămâna 10

Şed.19. Jejun, ileon. Colonul, apendicele. Mezenterul. Vasele mezenterice.

Şed.20. Rinichiul. Vasele renale, suprarenale şi genitale. Ureterul. Glandele suprarenale. Muşchiul pătrat al lombelor. Muşchiul iliopsoas.

Săptămâna 11

Şed.21. Recapitulare. Secțiuni.

Şed.22. Test recapitulativ abdomen.

PELVIS- PERINEU

Săptămâna 12

Şed.23. Prezentare generală a cavităţii pelviene. Peritoneul pelvian. Spaţiul  pelvisubperitoneal. Diafragma urogenitală.

Şed.24. Vezica urinară, rectul și anusul. Vasele iliace interne și ramuri. Plexurile  hipogastrice. Uterul. Tuba uterină şi ovarul. Ligamentele largi. Organe genitale externe femeie.

Săptămâna 13

Şed.25. Prostata. Veziculele seminate. Ductul deferent. Scrotul, testiculul, epididimul şi funiculul spermatic. Organe genitale externe bărbat.

Şed.26. Recapitulare. Secțiuni.

Săptămâna 14

Şed.27. Test recapitulativ: pelvis şi perineu.

Şed.28. Recapitulare generală, secțiuni

 BIBLIOGRAFIE 

1. Papilian V., Anatomia omului, Vol. 1. Aparatul locomotor. Ed. 11. București. Ed. Bic All, 2010

2. Albu I., Georgia R., Anatomie clinică, Ed. 3. București, Bic All, 2004

3. Papilian V. Anatomia omului, Vol. 2. Splanhnologia. Ed. 12. București, ed. Bic All, 2010

4. Albu I, Ciobanu T. Anatomia omului. Inima, nervii cranieni, organo-vegetativul. Cluj-Napoca,  2004 

5. Albu I. Anatomia omului. Angiologie, nervi spinali. Cluj-Napoca, Roprint, 2005


REFERENCES – ENGLISH – 2019/2020

Week 1

Skull study: 416-423, 429-431, 443, 477-487, 534-541, 552-556, 624-627, 666-668

 1. Bone demonstration –frontal, parietal, occipital, ethmoid, vomer, lacrimal, palatine, zygomatic.
 2. Bone demonstration –temporal, sphenoid, mandible, maxilla, hyoid.

Week 2

 1. The calvaria. The skull base. The viscerocranium.
 2. The orbit. The nasal cavities. The temporal fossa. The infra‑temporal fossa. The pterygopalatine fossa.

Week 3

Head and neck study: 404-416, 442-477, 487-534, 541-552, 556-582, 586-600, 638-639, 679, 1027

 1. The topographic regions of the head and neck. The muscles of the head and neck. The superficial and deep cervical fascia. The superficial regions of the face.
 2. The vascularization and innervation of the head and Ansa cervicalis. The cervical plexus. The cervical sympathetic trunks.

Week 4

 1. The parotid gland. The thyroid and parathyroid glands. Facial nerve.
 2. The pharynges. The mandibulo-vertebro-pharyngeal space. Stylian diaphragm. Pre and retro stylian space. Pterygoid muscles. The temporo‑mandibular joint.

Week 5

 1. The oral vestibule (walls and content). The maxillary artery.
 2. The mandibular nerve (and its terminal branches). The hypoglossal nerve. The glossopharyngeal nerve. Sublingual gland, submandibular gland.

Week 6

 1. The larynx and its muscles. The external nose. Paranasal sinuses. The maxillary nerve.
 2. Head and neck recapitulation. Plastinated sections.

Week 7

 1. Head and neck test.

Abdomen study: 1033-1048, 1083-1199, 1237-1255 (without  anomalies and microstructure)

 1. Opening of the abdominal cavity. The abdominal organs in situ. Topography of the peritoneal cavity. Peritoneal formations. The omental bursa.

Week 8

 1. Abdominal aorta. Inferior vena cava. Portal vein, its tributaries and accessory portal veins. Porto‑cave and cavo‑cave anastomoses. Abdomen lymphatics. The cisterna chili. Celiac plexus.
 2. Hepatic pedicle. Biliary tree.

Week 9

 1. Stomach and spleen. The celiac trunk.
 2. Duodenum and pancreas. The lumbar sympathetic.

Week 10

 1. Jejunum and ileum. The colon and vermiform appendix. The mesentery. Mesenteric vessels.
 2. The kidney. The renal suprarenal and genital vessels. The ureter. Suprarenal glands. The quadratus lumborum muscle. The iliopsoas muscle.

Week 11

 1. Abdomen recapitulation. Plastinated sections.
 2. Abdomen test.

Week 12

Dissection of the pelvis and perineum: 1221-1237, 1255-1304 (without  anomalies and microstructure)

 1. General presentation of the pelvic cavity. Pelvic organs and peritoneum. The pelvisubperitoneal space. Pelvic diaphragm.
 2. Urinary bladder, rectum and anus. Internal iliac vessels and their branches. Hypogastric plexuses. The uterus. Uterine tube and ovary. The broad ligaments. External genitalia in female.

Week 13

 1. Seminal vesicles. The deferent duct. Scrotum, testis, epididymis, and spermatic cord. External genitalia in male.
 2. Pelvis and perineum recapitulation. Plastinated sections.

Week 14

 1. Pelvis and perineum test.
 2. General recapitulation. Plastinated sections.

BIBLIOGRAPHY 

 1. Gray’s Anatomy. The Anatomical Basis of Clinical Practice. 41st Edition 2016. ISBN: 978-0-7020-5230-9

 • Bibliography proposed by Lecturer Dr. Bartoș Dana and approved by the Anatomy and Embryology Discipline.

THEME – FRANÇAIS – 2019/2020

L’OSTEOLOGIE – OS DE LA TETE

1-e SEMAINE:

 1. Ostéologie de la tête: le frontal, le pariétal, le temporal, l’occipital l’ethmoïde, le cornet nasal inférieur, le vomer, le lacrymal, le sphénoïde, le palatin, le zygomatique, la mandibule et l’os maxillaire, l’hyoïde.  1: 27-71.
 2. La voûte cranniene. Le neurocrane. La base du crâne. Le viscerocrane. Cavités osseuses orbitaires et nasales. Les fosses infra temporale et ptérygo-palatine. 1: 3-16; 72-83.

LA DISSECTION DE LA TETE ET DU COU

2-e SEMAINE

 1. Les régions topographiques superficielles du cou. Les muscles du cou. La fascia cervical. Les vaisseaux et les nerfs superficiels. La anse cervicale. 1:178-179; 193-201
 2. La vascularisation et l’innervation du cou. Les glandes thyroïde et parathyroïdes. 1:223-231; 246-251; 329-333; 4: 151-161

3-e SEMAINE

 1. Les régions supra-claviculaire et paravertebrale. Le plexus cervical. Les vaisseaux subclaviculaires. Le sympathique cervical. 1:238-243; 252-253; 263-274
 2. Les régions superficielles de la face. Muscles de la tête. Les vaisseaux et le nerf facial. La glande parotide. 1:228-229; 177-182; 183-191; 301-304; 4:125-133

4-e SEMAINE

 1. La structure du pharynx (exo-pharyns et endo-pharynx) et l’espace mandibulo-vértébro-pharyngien. 1:202-207; 309-316
 2. Les muscles ptérygoïdiens. L’ articulation temporo-mandibulaire. Le diaphragme stylien. L’espace pré-stylien. Le nerf mandibulaire. L’artère maxillaire. 1: 87-98; 231-233; 4: 113-116

5-e SEMAINE

 1. Le vestibule buccale. Les parois de la cavité buccale. Le voile du palais et la tonsile palatine. Le vestibule pharyngien. La langue. Les gencives et les dents.  1: 99-120; 285-299
 2. Les vaisseaux et le nerf alvéolaires inférieures. Le nerf lingual. Le nerf hypoglosse. La loge de la glande sublinguale et de la glande submandibulaire. Le nerf glosso-pharyngien. 1:304-307; 145-151; 165-171

6-e SEMAINE

 1. Le larynx et ses muscles. L’endo-larynx. Les articulations et les formations élastiques du larynx. Les fosses nasales. Les sinus paranasaux. Le nerf maxillaire. 1: 73-78; 317-327; 4: 110-112
 2. TEST- TETE ET COU

LA DISSECTION DE L’ABDOMEN

7-e SEMAINE

 1. Ouverture de la cavité abdominale. Les organes abdominales in situ. La topographie de la cavité péritonéale. Les formations péritonéales. La bourse omentale. 2:222-230
 2. L’aorte descendente abdominale. La veine cave inférieure. La veine porte et les veines portes accessoires. Les anastomoses porto-caves et cavo-caves. Les lymphatiques de l’abdomen et la citerne du chyle. Le plexus coeliaque. 2:138-149; 159-163

8-e SEMAINE

 1. Le foie in situ. Extraction du foie, la configuration externe et les rapports. 2:291-295
 2. Le pedicule hepatique. Les voies  biliaires. La structure du foie. 2:295-312

9-e SEMAINE

 1. L’estomac et la rate. Le tronc coeliaque. La veine splenique. 2:234-245; 324-330
 2. Le jéjunum et l’ileum. Le mésentère. Les vaisseaux mésentériques supérieures. 2:253-260

10-e SEMAINE

 1. Le côlon et l’appendice vermiforme. Les vaisseaux mésentériques inférieures. 2:261-276
 2. Le duodénum et le pancréas. Le diaphragme. Le muscle carré lombaire. Le muscle ilio-psoas. Le sympathique lombaire. 2: 27-34; 209-212; 246-253; 315-321

11-e SEMAINE

 1. Les reins in situ. Les vaisseaux renales et génitaux. L’uretère. Extraction des reins. La configuration externe et rapports. Les glandes surrénales. 3: 5-8; 19-31; 35-43
 2. TEST- ABDOMEN.

LE PELVIS et LE PERINEE

12-e SEMAINE

 1. La cavité pelvienne – presentation générale. Les organes pelviennes in situ. Le peritoine du pelvis.  Les vaisseaux iliaqies. Les plexus hypogastriques. La vessie urinaire et  le rectum in situ. 2:276-288; 3: 47-73; 76-92; 105-148
 2. Le pelvis chez la femme. L’utérus (le péritoine, la configuration externe et les rapports). Les trompes utérines et les ovaires in situ. Les ligaments larges. La vascularisation de l’utérus et de l’ovaire. L’espace pelvi-sous-péritoneal chez la femme. Extractions des organes génitaux internes. 3: 203-270

13-e SEMAINE

 1. Le pelvis chez l’homme. L’espace pelvi-sous-péritoneal chez l’homme. Le conduit déférent. Les vésicules séminales. La prostate. 3:188-201
 2. Le scrotum, le testicule, l’épididyme et le funicule spermatique. Dissection du pénis. Loge pénienne. 3:179-188; 298-312

14-e SEMAINE

 1. Dissection du périnée antérieur et postérieur chez la femme et chez l’homme.  Le diaphragme uro-génitale. Le prolongement antérieur de la fosse ischio-rectale. 3: 93-104; 149-163; 277-292
 2. TEST- PELVIS, PERINEE.

BIBLIOGRAPHIE 

1. Anatomie Clinique – Tome 2. Pierre Kamina;

2. Anatomie Clinique – Tome 3. Pierre Kamina;

3. Anatomie Clinique – Tome 4. Pierre Kamina;

4. Anatomie Clinique – Tome 5. Pierre Kamina;