Facultatea de Medicină Generală Semestrul III

TEMATICĂ – ROMÂNĂ – 2019/2020

SISTEM NERVOS CENTRAL

Săptămâna 1

Şed.1. Meningele spinale. Spaţiul subarahnoidian. Cisternele subarahnoidiene.

Şed.2. Maduva spinării: configurație exterioară, raporturi, vascularizație

Săptămâna 2

Şed.3. Nervii spinali și gg/ spinali. Maduva spinării: structura substantei cenușii

Şed.4. Maduva spinării-structura substanței albe, reticulate

Săptămâna 3

Şed.5. Învelişurile şi vasele encefalului. Sinusurile durei mater. Cisternele subarahnoidiene

Şed.6. Vasele şi nervii cranieni la baza craniului. Hipofiza.

Săptămâna 4

Şed.7. Configuraţia exterioară a trunchiului cerebral. Originea aparentă a nervilor cranieni. Secţiunea pedunculilor cerebrali.

Şed.8. Structura trunchiului cerebral

Săptămâna 5

Şed.9. Structura trunchiului cerebral (continuare).

Şed.10. Seminar recapitulativ: Măduva spinării și trunchiul cerebral

Săptămâna 6

Şed.11. Cerebelul: configurație exterioară, raporturi, structură, arcurile cerebeloase

Şed.12. Ventriculul IV

Săptămâna 7

Şed.13 Studiul prozencefalului în întregime. Configuraţia exterioară a emisferelor  cerebrale.

Şed.14. Prepararea corpului calos şi a ventriculilor laterali.

Săptămâna 8

Şed.15. Diencefalul, Ventriculul III.

Şed.16.Talamus, metatalamus, epitalamus, Hipotalamus

Săptămâna 9

Şed.17. Corpii striaţi-sistemul extrapiramidal

Şed.18. Emisferele cerebrale-prezentare generală, sistematizare

Săptămâna 10

Şed.19. Emisferele  cerebrale. Structura emisferelor cerebrale

Şed.20. Arii corticale. Prepararea lobului insulei.

Săptămâna 11

Şed.21.Formaţiuni comisurale

Şed.22. Sistematizarea scoarţei cerebrale. Arhi-paleo-neocortex

ORGANE DE SIMŢ

Săptămâna 12

Şed.23. Seminar recapitulativ: sistemul nervos central.

Şed.24. Orbita, ochiul, anexele globului ocular.Calea optică

Săptămâna 13

Şed.25. Urechea. Căile auditivă şi vestibulară.

Şed.26. Seminar recapitulativ: organe de simţ.

ANATOMIE TOPOGRAFICĂ

Săptămâna 14

Şed.27. Prepararea secțiunilor  transversale, frontale si sagitale prin emisferele cerebrale

Şed.28. Sinteze recapitulative, sectiuni

BIBLIOGRAFIE

1. Drake RL, Vogl AW, Mitchell AWM, Filipoiu FM. Anatomia lui Gray pentru studenți. București: Prior, 2014.

2. Georgia R. Anatomia omului. Sistemul nervos central. Cluj Napoca: Risoprint. 2005.

3. Grigorescu-Sido F. Anatomia omului; Generalități. Cluj Napoca: Casa Cărții de Știință. 2009.

4. Grigorescu-Sido F, Blidaru M, Blidaru D. Neuroanatomia în scheme. Cluj Napoca: Casa Cărții de Știință, 2004.


REFERENCES – ENGLISH – 2019/2020

CENTRAL NERVOUS SYSTEM

WEEK 1.

Session 1. The spinal meninges. Subarachnoid space. The subarachnoidian cisterns.

Session 2. The external aspect and the relations of the spinal cord. The structure and blood supply of the spinal cord.

WEEK 2.

Session 3. The spinal nerve and ganglion. Spinal cord: gray matter structure.

Session 4. Spinal cord: white matter and reticulated substance structure.

WEEK 3.

Session 5. The sheaths and vessels of the encephalon. Dural venous sinuses.

Session 6. The vessels and the nerves at the skull base. The pituitary gland.

WEEK 4.

Session 7. The external structure of the brain stem. The apparent origin of the cranial nerves. Cerebellar peduncles sectioning.

Session 8. The structure of the brain stem.

WEEK 5.

Session 9. The structure of the brain stem – continued

Session 10. Spinal cord and brain stem- TEST

WEEK 6.

Session 11. Cerebellum: external aspect, relations, structure.

Session 12. The fourth ventricle.

WEEK 7.

Session 13. Study of the prosencephalon. The external aspect of the cerebral hemispheres.

Session 14. Dissection of the corpus callosum and the lateral ventricles.

WEEK 8.

Session 15. The structure of the diencephalon. The third ventricle.

Session 16. Study of the thalamus, metathalamus, epithalamus, hypothalamus.

WEEK 9.

Session 17. Striate bodies – extrapyramidal system

Session 18. Cerebral hemispheres – general presentation

WEEK 10.

Session 19. Structure of the cerebral hemispheres.

Session 20. Cortical areas. Insula lobe.

WEEK 11.

Session 21. Commissural formations

Session 22. Systematization of the cerebral cortex. Arhi-paleo-neocortex.

SENSE ORGANS

WEEK 12.

Session 23. Central nervous system – TEST

Session 24. The orbit, the eyeball and the annexes of the eye. Optic pathway.

WEEK 13.

Session 25. The ear. Audio, vestibular pathway.

Session 26. Sense organs – TEST

TOPOGRAPHIC ANATOMY

WEEK 14.

Session 27. Multiple sections (transvers, frontal, sagittal) through the cerebral hemispheres.

Session 28. Revision

Main bibliography:

1. Gray’s Anatomy. The Anatomical Basis of Clinical Practice. 41st Edition 2016. ISBN: 978-0-7020-5230-9

Additional bibliography:

1. Clinical Neuroanatomy. 7th edition ISBN-10: 0781794277, ISBN-13: 9780781794275

2. Color Atlas and Textbook of Human Anatomy. Nervous System and Sensory Organs (Volume 3) 7th Edition 2015. Print ISBN: 9783135335070, E-Book ISBN: 9783132019577*      Bibliography proposed by Lecturer Dr. Bartoș Dana and approved by the Anatomy and Embryology Discipline.

* Bibliography proposed by Lecturer Dr. Bartoș Dana and approved by the Anatomy and Embryology Discipline.